DE WERELD ROND

Dit verhaal is niet compleet. De gevoelens en emoties die me bezig houden, en die mede de reden van deze lange reis zijn, heb ik ook opgeschreven, misschien wel met de bedoeling ze van me af te schrijven (de tijd zal leren of dat gelukt is). Maar die zijn te persoonlijk en intiem en daarom voor maar vier ogen bestemd.

© 2008 Lex Harding

Vormgeving: van Loenen Reclameadviesbureau

volgende